Efterårsudstillingen på Charlottenborg, 1999, Byens udstrækning og rummets udspænding, Arkitektskolen i Aarhus, 2000, Models of Resistance. Overgaden 2000 & FEIDAD Award 2000.
Claudia Carbone, Claus Peder Pedersen, Thomas Larsen, Lars Bendrup, Morten Daugaard, Peter Hemmersam, Boris Brorman og Tom Nielsen.
 
Hby
E45, E47, E55 og E20 betegner de motorveje der binder Danmark sammen. Fra Helsingør i nord syd over Sjælland, Lolland og Falster til Rødby, fra Køge vestover Fyn og Jylland til Esbjerg og gennem Jylland fra Frederikshavn i Nord til Padborg i syd tegner denne Infrastruktur et stort H, der binder Danmark sammen.
Det er dette H, der giver navn til ’Hby’. Denne pragmatiske navnekonstruktion eksisterer ikke som stednavn. I hvert fald ikke endnu. Til gengæld er det allerede let at se konturerne af Hby. Både helt konkret i de ændringer det danske kulturlandskab er undergået de seneste årtier; men også gennem forskydninger af relationerne mellem de forskellige byer, landsdele og kulturlandskaber. Forskydninger der gør det muligt at tegne et nyt mentalt kort over Danmark.
Hby er således en effekt af den eksplosive udbygning af infrastrukturer gennem sidste halvdel af det tyvende århundrede. En udvikling der kulminerede i 1990’erne, hvor en række manglende motorvejsstrækninger blev færdiggjort og jernbanenettet delvist elektrificeret. Det medvirkede til at trække ’H’et’ fuldt op. Storebæltsbroen der åbnede i 1998 er højdepunktet for denne udvikling. Med den er Danmark blevet bundet sammen hen over Storebælt og dermed er en af de vigtigste forudsætninger for Hby realiseret.
Siden er en ny udvikling blevet indledt med Øresundsbroens sammenkobling af Hby med Sydsverige og Schengensamarbejdets gnidningsløse sammenkobling af H’ets venstre ben med Nordtyskland. Hby er således godt i gang med næste fase hvor det indskrives som et enkelt tegn i et europæisk alfabet.

Klik her for at åbne Hby i et nyt vindue
©Blankspace 2004-2006